Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số văn bản 32
Ký hiệu QĐ-TTg
Ngày ban hành 19/10/2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
35/2010/TTLT-BLĐTBXH- BTNMT 18/11/2010 Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH- BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy
300/TB-VPCP 11/11/2010 Thông báo số 300/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng,chống tệ nạn ma túy, mại dâm
8172/VPCP-KGVX 10/11/2010 Công văn số 8172/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Chuẩn bị nội dung Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
33/2010/TT-BLĐTBXH 01/11/2010 Thông tư số 33/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy
7827/VPCP-KGVX 01/11/2010 Công văn số 7827/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm về phòng, chống AIDS, phòng, chống ma túy, mại dâm
7553/VPCP-KGVX 21/10/2010 Công văn số 7553/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v mua xe ô tô phục vụ công tác phòng, chống ma túy
46/2010/QĐ-UBND 22/09/2010 Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc Ban hành quy định mức đóng góp, chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội của Thành phố Hà Nội
47/2010/QĐ-UBND 22/09/2010 Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở cai nghiên ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy; Cán bộ, viên chức của Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội
28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV 16/09/2010 Thông tư liên tịch số 28/2010/TTLT-BLĐTBXH-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy
6519/VPCP-KGVX 15/09/2010 Công văn số 6519/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v thuốc cai nghiện ma túy "Thiên Thanh Hoàn"
94/2010/NĐ-CP 09/09/2010 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng
127/2010/TTLT-BTC-BYT 24/08/2010 Thông tư liên tịch số 127/2010/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính-Bộ Y tế : Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư Liên tịch số 88/2005/TTLT-BTC-BYT ngày 11/10/2005 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi tiêu của dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại
20/2010/TTLT-BTTTT-BYT 20/08/2010 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BTTTT-BYT của Bộ Thông tin và Truyền thông-Bộ Y tế : Hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS
20/2010/TTLT-BTTTT-BYT 20/08/2010 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BTTTT-BYT của Bộ Thông tin và Truyền thông-Bộ Y tế : Hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS
121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH 12/08/2010 Thông tư liên tịch số 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính : Hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện
21/2010/TT-BLĐTBXH 05/08/2010 Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
3857/VPCP-KGVX 07/06/2010 Công văn số 3857/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy.
3410/VPCP-KGVX 21/05/2010 Chưa được phân loại số 3410/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v Bổ sung kinh phí cho Đề án phòng, chống ma túy trong trường học
808/TTG-KGVX 20/05/2010 Chưa được phân loại số 808/TTG-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy
2925/VPCP-KGVX 06/05/2010 Chưa được phân loại số 2925/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v thực hiện dự án phòng, chống HIV/AIDS, ma túy và buôn người do ADB tài trợ