Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số văn bản 32
Ký hiệu QĐ-TTg
Ngày ban hành 19/10/2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
164/QĐ-TTg 21/01/2014 Về việc phê duyệt Đề án "Xử lý nợ xấu của Ngân hàng Chính sách xã hội"
23/2013/TT-NHNN 19/11/2013 Quy định việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội
183/TB-VPCP 06/05/2013 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
1003/NHCS-TDNN 24/04/2013 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ
556/QĐ-TTg 05/04/2013 Về việc bổ nhiệm ông Lê Ngọc Bảo, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng Chính sách xã hội
555/QĐ-TTg 05/04/2013 Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
539/QĐ-TTg 01/04/2013 Về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015
86/TB-VPCP 28/02/2013 Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị tổng kết 05 thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
15/2013/QĐ-TTg 23/02/2013 Về tín dụng đối với hộ cận nghèo
106/VPCP-TH 08/02/2013 V/v Mời họp
195/TTg-KGVX 30/01/2013 V/v điều chỉnh sự phân công một số nhiệm vụ trong Quyết định số 1200/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012
736/VPCP-KTTH 22/01/2013 V/v Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị về Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên
28/TB-VPCP 16/01/2013 Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên
54/2012/QĐ-TTg 04/12/2012 Ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015
73/NQ-CP 07/11/2012 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2012
3197/CĐ-NHCS 09/10/2012 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 7
1489/QĐ-TTg 08/10/2012 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015
332/TB-VPCP 03/10/2012 Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban toàn quốc thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020
7559/VPCP-KGVX 26/09/2012 Công văn số 7559/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v dự Tết Trung thu với trẻ em nhiễm HIV.
7513/VPCP-QHQT 25/09/2012 Công văn số 7513/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v kết quả đàm phán dự án Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (GMS).