Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Số văn bản 32
Ký hiệu QĐ-TTg
Ngày ban hành 19/10/2020
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
downloadTải về
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
8049/VPCP-KGVX 11/11/2009 Công văn số 8049/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v hoãn phân công thành viên UBQG 50 đi kiểm tra, giám sát tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2009
87/2009/QĐ-UBND 05/11/2009 Quyết định số 87/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh : Về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy
2085/TTG-QHQT 03/11/2009 Công văn số 2085/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v Phê duyệt bổ sung vốn và mở rộng Dự án của Bộ Y tế do Quỹ toàn cầu tài trợ cho phòng chống HIV/AIDS
316/TB-VPCP 02/11/2009 Thông báo số 316/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Hội nghị "Thực trạng và chính sách về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong công nhân, viên chức lao động"
127/2009/QĐ-TTG 26/10/2009 Quyết định số 127/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy
94/2009/NĐ-CP 26/10/2009 Nghị định số 94/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy
31/2009/TT-BGDĐT 23/10/2009 Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7375/VPCP-QHQT 21/10/2009 Công văn số 7375/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v tổ chức Hội thảo khu vực về đấu tranh chống mại dâm và du lịch tình dục
293/TB-VPCP 21/09/2009 Thông báo số 293/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp bàn về các giải pháp để thu hút kinh phí tài trợ từ Quỹ Toàn cầu cho công tác phòng, chống HIV/AIDS
1601/TTG-QHQT 08/09/2009 Công văn số 1601/TTG-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v phê duyệt dự án trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS
6074/VPCP-KGVX 03/09/2009 Công văn số 6074/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v chuẩn bị tổ chức Hội nghị về công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tại tỉnh Quảng Ninh
5596/VPCP-KGVX 17/08/2009 Công văn số 5596/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v tìm hiểu sự việc báo nêu về bài thuốc cai nghiện ma túy
5495/VPCP-KGVX 11/08/2009 Công văn số 5495/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2009 của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy
52/2009/QĐ-UBND 31/07/2009 Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bình Dương : Về việc quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương
227/TB-VPCP 30/07/2009 Thông báo số 227/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
1107/QĐ-TTG 28/07/2009 Quyết định số 1107/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015
144/2009/TTLT-BTC-BCA 16/07/2009 Thông tư liên tịch số 144/2009/TTLT-BTC-BCA của Bộ Công an-Bộ Tài chính : Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuýtheo quy định tại Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma túy.
4654/VPCP-KGVX 09/07/2009 Công văn số 4654/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v chuẩn bị nội dung họp Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
826/QĐ-TTG 18/06/2009 Quyết định số 826/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
3689/VPCP-QHQT 04/06/2009 Chưa được phân loại số 3689/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v Cục Phòng, chống HIV/AIDS tiếp nhận viện trợ