Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
366/TB-VPCP 15/10/2019 Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững"
74/2019/NĐ-CP 23/09/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
27/2019/QĐ-TTg 09/09/2019 Về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020
355/QĐ-TTg 01/04/2019 Về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
255/QĐ-TTg 04/03/2019 Về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
239/QĐ-TTg 28/02/2019 Về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2019
1025/QĐ-TTg 19/09/2018 Điều chỉnh mức vay tín dụng tối đa thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
4783/NHNN-TD 26/06/2018 Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão lũ
714/QĐ-TTg 14/06/2018 Phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long gia đoạn 2018-2020
208/TB-VPCP 05/06/2018 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Tổng kết công tác chỉ đạo để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho người dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển
71/NQ-CP 31/05/2018 Về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều
370 /QĐ-TTg 03/04/2018 Về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ
18/QĐ-TTg 02/04/2018 Về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
169/QĐ/TTg 02/02/2018 Về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018
2925/NHCS-TDNN 03/07/2017 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020.
751/QĐ-TTg 30/05/2017 Về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
02/NĐ-CP 09/01/2017 Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
1888/QĐ-TTg 01/10/2016 Về việc bổ nhiệm lại ông Dương Quyết Thắng giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội
53/QĐ-HĐQT 05/09/2016 Về lãi suất tiền gửi tiết kiệm của hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn nhà ở xã hội tại NHCSXH theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ
160/TB-VPCP 28/06/2016 Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội