Bước ‘chạy nước rút’ để về đích (Chinhphu.vn)-Trên cơ sở những nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông đang tập trung phấn đấu hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng.
1.195 lao động bị ngừng việc đầu tiên được vay từ gói 16.000 tỷ đồng (Chinhphu.vn) – Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) các tỉnh, thành phố đang tiến hành tổ chức ký hợp đồng tín dụng và giải ngân chính sách cho vay trả lương ngừng việc theo chủ trương của Chính phủ.
Tiếp nguồn năng lượng mới cho bà con vũng lũ (Chinhphu.vn)- Nhằm kịp thời hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khôi phục sản xuất, kinh doanh sau trận lũ lụt lịch sử vừa qua, PGD NHCSXH huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã tranh thủ nguồn vốn bổ sung từ ngân hàng cấp trên để giải...
Phục vụ tốt hơn nữa người nghèo và các đối tượng chính sách (Chinhphu.vn)-“Phục vụ tốt hơn nữa người nghèo và các đối tượng chính sách khác” là phương châm của hệ thống NHCSXH Việt Nam trong năm 2020 và điều này đang được thực hiện rốt ráo tại các chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ.
Tái cấp vốn đối với NHCSXH để hỗ trợ người dân khó khăn do COVID-19 (Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 12/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2020/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy...