Dấu ấn 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển của NHCSXH (Chinhphu.vn) - Thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2020 với khó khăn, thách thức không nhỏ, song được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, NHCSXH Việt Nam luôn chủ động giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu,...
Thủ tướng đồng ý ban hành chuẩn nghèo mới (Chinhphu.vn)- Chiều 29/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2020.
Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020: Những bước tiến vượt bậc (Chinhphu.vn)-Thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2020 với khó khăn, thách thức không nhỏ, song với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, NHCSXH Việt Nam luôn chủ động kịp thời sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách tín dụng mới, tạo điều...
NHCSXH Quảng Nam: Chất lượng tín dụng ở mức tốt (Chinhphu.vn)-Chất lượng tín dụng năm 2020 của NHCSXH Chi nhánh Quảng Nam được đánh giá cao, khi nguồn vốn ưu đãi đã kịp thời đến với hộ nghèo, chính sách và phát huy hiệu quả.
Kênh tín dụng hiệu quả cho hộ đồng bào DTTS thoát nghèo (Chinhphu.vn)-Tại Đắk Lắk, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và các đối tượng chính sách vay vốn chương trình xuất khẩu lao động và phát triển sản xuất từ NHCSXH đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp bà con thoát nghèo.