Hơn 94.000 hộ nghèo được tiếp nguồn lực vươn lên thoát nghèo (Chinhphu.vn)- Đây là con số hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách do NHCSXH Việt Nam triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019.
Sức mạnh của Đảng được vun đắp từ tinh thần đoàn kết (Chinhphu.vn)- Chiều 25/6/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy NHCSXH đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Quyết định số 12 tạo thêm động lực thoát nghèo (Chinhphu.vn)- Theo Quyết định số 12 ngày 22/2/2019 của HĐQT NHCSXH Việt Nam, từ ngày 1/3/2019, NHCSXH Việt Nam nâng mức cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo lên 100 triệu đồng/hộ nâng mức thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng. Nhờ...
Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn chính sách (Chinhphu.vn)- Trong các chương trình giảm nghèo bền vững, vốn tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH triển khai thực hiện là một trong những kênh quan trọng góp phần mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân, nhất...
Vốn tín dụng chính sách không chỉ trao cơ hội thoát nghèo (Chinhphu.vn)- Nguồn vốn tín dụng chính sách do NHCSXH triển khai thực hiện không chỉ giúp hộ nghèo thoát nghèo mà còn trao cho họ cơ hội làm giàu.