Đưa NHCSXH thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài (Chinhphu.vn)-Ngày 19/3, NHCSXH phối hợp Học viện Ngân hàng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030”.
Quyết định nhân văn hóa giải vòng luẩn quẩn ‘thoát nghèo-tái nghèo’ (Chinhphu.vn) - Từ ngày 30/3 tới, NHCSXH tiếp tục thực hiện giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, thay vì giải ngân đến hết ngày 31/12/2020.
Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 (Chinhphu.vn)-Giai đoạn 2022 - 2025, Việt Nam sẽ áp dụng chuẩn nghèo đa chiều mới theo quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2021.
Sửa quy định về xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng CSXH (Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 8/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính...
Thủ tướng nhất trí bổ sung một số nguyên nhân để xử lý nợ tại NHCSXH (Chinhphu.vn) – Sáng 3/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 50/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng về Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).