Ứng dụng đầu tiên về giáo dục tài chính trên ĐTDĐ cho người nghèo (Chinhphu.vn) – Ngân hàng Chính sách xã hội đã hoàn thiện ứng dụng về giáo dục tài chính trên điện thoại di động, phổ biến đến các khách hàng biết và sử dụng. Đây là ứng dụng đầu tiên trong hệ thống ngân hàng liên quan đến giáo dục tài...
Kênh dẫn vốn xóa nghèo quan trọng, hữu hiệu, tin cậy ở Cà Mau (Chinhphu.vn)- Những năm qua, từ nguồn vốn vay của NHCSXH tỉnh Cà Mau, nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn ở nông thôn tích cực phát triển sản xuất; lo chuyện học hành, vun đắp tương lai cho con em mình.
Đổi mới chính sách tín dụng đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chinhphu.vn)- Trong giai đoạn tới, chính sách tín dụng đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi sẽ có nhiều đổi mới theo hướng tăng định mức, mở rộng đối tượng cho vay đến các dự án sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho đồng bào DTTS và...
Thấy được khó khăn của hộ nghèo (Chinhphu.vn)-Những năm qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi được triển khai qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời tiếp sức cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong sản xuất, kinh doanh. Qua đó, giúp họ vượt qua...
Giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo (Chinhphu.vn)-Những năm gần đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.