Hoạt động ủy thác phát huy hiệu quả (Chinhphu.vn) - Thời gian qua, phương thức ủy thác một số nội dung công việc giữa NHCSXH tỉnh Lạng Sơn với 4 tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn đã phát huy hiệu quả, giúp chuyển tải vốn chính sách nhanh chóng, kịp thời đến người nghèo...
Xây dựng phương án cho hộ nghèo vượt khó, hộ mới thoát nghèo vay mới (Chinhphu.vn)- Các đơn vị thuộc NHCSXH tỉnh Phú Yên cần xây dựng phương án để xem xét, đánh giá các đối tượng hộ nghèo vượt khó, hộ mới thoát nghèo để tiếp tục cho vay mới; báo đảm đúng đối tượng thụ hưởng.
Tín dụng chính sách tạo đà xây dựng nông thôn mới (Chinhphu.vn) - Tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH triển khai đã góp sức hỗ trợ nguồn lực, tạo đà cho các xã của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng thực hiện xây dựng nông thôn mới do nguồn vốn ưu đãi được sử dụng đúng mục đích, đạt...
Lãi suất vay ưu đãi mua nhà ở xã hội 4,8%/năm (Chinhphu.vn ) – Theo Quyết định số 532/QĐ-TTg, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để...
Tiếp tục chuyển vốn đến hộ mới thoát nghèo (Chinhphu.vn) - Thực hiện Quyết định 02/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của NHCSXH Trung ương, từ 30/3, NHCSXH Phú Yên tổ chức nhiều phiên giao dịch giải ngân vốn cho hộ mới thoát nghèo.