NHCSXH Hưng Yên nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” (Chinhphu.vn) - Không để dịch Covid-19 ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách hàng; bảo đảm hoạt động an toàn, thông suốt; giải ngân giúp người nghèo, đối tượng chính sách khác đang chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 có vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, đó là...
NHCSXH: Vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm phát triển kinh tế (Chinhphu.vn) - Không để dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến việc phục vụ khách hàng, bảo đảm hoạt động ngân hàng được an toàn, thông suốt; khơi thông và gia tăng các nguồn vốn của địa phương cũng như các nguồn vốn khác; hỗ trợ giải ngân giúp người nghèo,...
Chuyển tải kịp thời vốn chính sách trong mùa dịch (Chinhphu.vn) - Ngay từ những tháng đầu năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH, cả hệ thống NHCSXH, trong đó có chi nhánh NHCSXH tỉnh Hòa Bình đã chủ động tích cực huy động nguồn vốn, giải ngân kịp thời nguồn vốn...
Chia sẻ khó khăn với người dân vùng dịch Bắc Giang (Chinhphu.vn)-Những ngày này, người dân trong khu vực cách ly, giãn cách, phong tỏa tại Bắc Giang đang nhận được sự chia sẻ ấm áp từ cộng đồng và có thêm niềm tin sớm được trở lại cuộc sống bình thường.
NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi hoạt động thông suốt trong mùa dịch COVID-19 (Chinhphu.vn)- Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cả hệ thống NHCSXH nói chung, chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi nói riêng đã và đang hướng dẫn khách hàng đến giao dịch tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, Bộ Y tế và...